Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

20. září 1734 – jihlavský rodák, kněz a misionář, který sepsal Indiánům gramatiku jejich vlastního jazyka.

Jesuita, kněz a misionář. Jihlavský rodák pater Matěj Steffel. Narodil se v Jihlavě roku 1734 a absolvoval filosofickou fakultu. Poté vstoupil u svatého Ignáce v Jihlavě do jesuitského řádu a roku 1755 odjel do dnešního Mexika, kde o dva roky později svůj noviciát v Tepotzotlánu úspěšně zakončil.

Bývalá jihlavská jesuitská kolej s chrámem sv. Ignáce, kde do řádu Tovaryšstva Ježíšova kdysi vstoupil zdejší rodák a budoucí misionář Matěj Steffel. (Foto z dvacátých let XX.století.)

Následně jihlavský rodák Steffel studoval dalších šest let filosofii a theologii a po vysvěcení na kněze začal jako misionář působit mezi Indiány kmene Tarahumarů. Zde kromě jiného studoval jejich domorodý jazyk a začal pracovat na jeho písemné gramatice. Tento jihlavský rodák pak sestavil dokonce Indiánům první kvalitní slovník jejich vlastního jazyka.

Po vypuzení jesuitů ze španělských kolonií se ovšem Matěj Steffel byl nucen v roce 1768 vrátit zpět do vlasti a zde působil v jesuitských kolejích v Praze a v Brně. Když byl řád Tovaryšstva Ježíšova následně zrušen, pater Steffel působil až do své smrti v roce 1806 jako pedagog a kněz.

A právě dnes vzpomínáme výročí narození tohoto významného jihlavského rodáka. Misionář, jesuita a jazykovědec, filosof, pedagog a theolog P. Matěj Steffel, se v Jihlavě narodil 20. září roku 1734.

Na našem homeopatickém eshopu: