Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Rubrika Tip na výlet

Svatováclavské stopy na Vysočině.

V České koruně i v moravském markrabství se svatému Václavovi zasvěcovaly vždy kostely nějakým způsobem výjimečné či symbolicky významné. A tak se setkáváme například s dnes již neexistující kaplí svatého Václava, kterou v době reformace užívali protestanté při chrámu svatého Jakuba v Jihlavě a která se také na přelomu 16. a 17. století stala předmětem […]

16. červenec – poutní Hora Karmelská u Kostelního Vydří.

Poutní místa, léčivé studánky, zázračná návrší. V málokterém kraji se jich nalézá tolik, jako zde na Vysočině. Desítky z nich ovšem v minulém půlstoletí upadly v pozapomnění a mnohdy o jejich slavné historii nevědí ani sami obyvatelé obcí, na jejichž území se to či ono poutní místo nachází. To se však netýká slavné západomoravské Hory […]

Zázračné studánky na Křemešníku.

Na naší tajuplné mystické poutní hoře Křemešníku je studánka zvaná Zlatá. Z tohoto pramene periodicky prýští zázračná léčivá voda po celou zimu až do pouti o Nejsvětější Trojici.

Lipnice – místo, kde byl napsán Švejk, a také místo posledního odpočinku Jaroslava Haška.

Mysteriosní starý hřbitov téměř dokonale ukrytý mezi domky naproti hradu v Lipnici nad Sázavou. Městečku stejně daleko od Havlíčkova Brodu, Pelhřimova i Jihlavy. Jakoby hříčkou potměšilého osudu je dnes přímo naproti vstupní bráně zarostlého hřbitova věštírna a vykladačství karet. Tak to je již téměř sto let místo posledního odpočinku mystifikátora a spisovatele Jaroslava Haška. Muž […]