Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

25. září 1870 – vznik jihlavského hřbitova na Kalvarii.

V těchto místech, při brodu přes řeku Jihlavu naproti Kalvarii, bývala od počátku 19. století vojenská plovárna „Militair Schwimmschule“…
Socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes říčku Jihlávku pod Kalvarii…

Kalvari Berg, dnes Kalvarie. Kopec nad soutokem řeky Jihlavy a říčky Jihlávky v jihlavské čtvrti Dřevěných Mlýnech.

Na vrcholu tohoto vrchu stával kdysi kříž a později zde byla postavena kaple Božího hrobu. Cestu na Kalvarii lemovalo sedm soch od sochaře Jana Václava Prchala, které symbolisovaly tajemství bolestného růžence. Tyto sochy kdysi na Kalvarii daroval jesuita Filip Faschang, který byl profesorem na jihlavském latinském gymnasiu.

Významné slavnosti svěcení kaple Božího hrobu a soch se ujal v květnu roku 1792 sám děkan Milo Nepomuk Grün od sv. Jakuba za hojné účasti místních věřících a hostů z města i okolí.

Hřbitov na Kalvarii…

Když ovšem po první světové válce došlo k rozšíření těžby kamene na úbočí Kalvarie, byla kaple roku 1926 odsvěcena, vyklizena a prodána v dražbě. O dva roky později pak byly odstraněny i Prchalovy sochy a přemístěny z Kalvarie na protější Jánský kopec ke kostelu svatého Jana Křtitele. Dělo se tak za velké účasti věřících a při zakončení slavného přenesení soch vedl kázání pod širým nebem, tehdy, jak čteme v zápisech za strašlivé průtrže mračen, P. Christian Honsig od svatého Jakuba.

Někdejší kino Edison (později Kino Spojenců) pod Kalvarií…

Není bez zajímavosti, že na řece Jihlavě, pod Kalvarií u brodu, existovala od počátku 19. století vojenská plovárna oficiálně zvaná Militair Schwimmschule. Po té však již dávno není ani památky, stejně tak jako po sousedním někdejším kině Edison u tramvajového mostu přes řeku…

Na počátku dvacátého století, v roce 1910, byla část kopce Kalvarie vybrána pro stavbu rodinných domů pro české obyvatele Jihlavy. Tomu také odpovídaly dodnes nezměněné názvy tehdy nově vzniklých ulic – Chodské, Družstevní či Chelčického. Tyto bývalé české rodinné domky obklopují hřbitov, který na Kalvarii u kaple Božího Hrobu vznikl v roce 1870.

Jedna z hrobek rodu Bechinie z Lažan na Kalvarii. Zde odpočívá Rudolf svobodný pán Bechinie z Lažan (1867-1893).

Zřízení hřbitova na Kalvarii si starosta a obecní rada Dřevěných Mlýnů pracně vymohli na tehdejším krajském hejtmanství. Hřbitov měl sloužit nejen obyvatelům dnešní jihlavské čtvrti Dřevěných Mlýnů, ale také i Hruškovým Dvorům, Henčovu či Měšínu. A slouží tomuto účelu až do současných časů.

Na tomto zajímavém jihlavském hřbitůvku dnes odpočívá i několik významných lidí. Například zde jsou hrobky jihlavsko-rozsochatské větve rodu Bechinie z Lažan, továrníků v Dřevěných Mlýnech či několika starostů a radních této jihlavské čtvrti.

A právě dnes uplyne rovných 150 let od otevření tohoto zajímavého jihlavského hřbitova. Hřbitov na Kalvarii byl slavnostně vysvěcen paterem Kornelem Köplem od svatého Jakuba v neděli 25. září roku 1870.

Hřbitov na Kalvarii byl slavnostně vysvěcen v neděli 25. září roku 1870 a slouží obyvatelům této části Jihlavy již rovných 150 roků.
Na našem homeopatickém eshopu: