Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

27. září 1722 – Santiniho skvost založený na číslici pět.

Dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela, barokní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, je unikátní nejen svou architekturou. Tento chrám je zajímavý také z hlediska numerologického. Vše na této stavbě je totiž pětidílné či pětiosé.

Chrám sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (foto: Libor Svácek)

Pětiosé jsou ambity, kaple či okna a i sám celý kostel je postaven na půdorysu pětidílné hvězdy. Pět cípů této hvězdy symbolisuje jednak pět ran Kristových a jednak také pět hvězd mučedníka zpovědního tajemství, svatého Jana Nepomuckého. Latinský výraz pro mlčení – slovo tacui – má totiž právě pět písmen.

Půdorys Santiniho chrámu ve všech směrech prozrazuje všudypřítomnou symboliku číslice pět.

Symbolika číslice pěti je na Zelené Hoře zjevná prakticky všude: Areál má pět ambitů s pěti kaplemi a pěti branami. Chrám korunuje pět jehlových stél umístěných nad střechami kaplí. A symbolika pěti byla Santinim geniálně vtisknuta i do takových detailů, že pěticípé hvězdice, vykreslené skrze okna sluncem, je za jasného počasí vidět v pravidelných ornamenech – jak jinak, než pěticípých – v různé roční doby pokaždé jinak na podlaze kostela.

Jenže všudypřítomná zelenohorská symbolika zmíněné čislice pět v jednom jediném případě zachována nebyla.

Stalo se tak při posvěcení tohoto unikátního Santiniho chrámu. Olomoucký biskup hrabě Braido totiž tento neobyčejný kostel svatého Jana Nepomuckého vysvětil – hříčkou osudu – náhodou právě v den, kdy kalendářní datum neobsahovalo číslici pět ani jednu! Kostel na Zelené Hoře byl totiž vysvěcen v neděli, tedy sedmý den v onom týdnu, 27. září roku 1722.

Na našem homeopatickém eshopu: