Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

Jihlavské hřbitovy…

Dodnes většina z nás chodí uličkami a náměstími, aniž bychom tušili, že mnohdy vstupujeme na místa posledního odpočinku mnoha generací našich předků.

A tak je dodnes dávno zapomenutý hřbitov skryt na Jánském kopci – v okolí nejstaršího jihlavského kostela Jana Křtitele, kde již není po něm ani památky – ve Smetanových sadech u kostelíka sv. Ducha a nebo kolem chrámu sv. Jakuba na Jakubském náměstí. Stejně tak, jako na Minoritském náměstí u minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie…

S výjimkou někdějšího hřbitova na Jánském kopci byly první jihlavské hřbitovy umístěny uvnitř hradebního opevnění.

Ústřední hřbitov v Jihlavě s monumentální novogotickou kaplí Nanebevstoupení Páně.

Ten nejstarší byl při východní straně minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie v prostoru dnešního parčíku na Minoritském náměstí, druhý pak kolem kostela svatého Jakuba na místě dnešního vydlážděného Jakubského náměstí.

Přešlo několik století a bylo třeba dál ukládat mrtvé na místa věčného odpočinku. Stávající jihlavské hřbitovy však byly plné a tak bylo rozhodnuto využít prostoru kousek za hradbami na Špitálském předměstí. K pohřbívání byl určen prostor mezi dodnes stojící bránou Matky Boží a branou Špitálskou.

Nejprve byla vybudována roku 1559 ohradní zeď kolem celého nového hřbitova a pak v roce 1572 byl postaven uprostřed kostelík sv. Ducha. Renesanční stavba byla rozbořena Švédy při jejich okupaci města v letech 1645 – 1647. Když po třicetileté válce došlo postupně k obnově města, byl v dnešních Smetanových sadech v roce 1661 vybudován nový kostel.

Hřbitovní brána někdejšího hřbitova Svatého Ducha v dnešních Smetanových sadech…

Na tomto hřbitově ve Smetanových sadech byla svého času svatojakubským farářem Artnerem zavedena zajímavá dušičková slavnost:

Všechny hroby a kříže byly ozdobeny květinami a při dominikánském kříži, vévodícímu kdysi hřbitovu, byl zřízen polní oltář. Zde se konalo slavné kázání a mše svatá s hudbou a zpěvem a pak následoval průvod ke třem zastavením mezi hroby. Lidé zpívali píseň o vzkříšení mrtvých a pak vše zakončilo pozdě odpoledne slavné požehnání.

Podle pověsti na tomto bývalém hřbitově ve Smetanových sadech do dnešních dnů občas o půlnoci prochází černě oděná postava muže s vysokou čepicí. Jednou si prý kterási vyzývavá služebná dodala odvahu, počíhala si o půlnoci na hřbitově na neznámé zjevení a čepici mu z hlavy vzala. I když pak všichni obdivovali její statečnost, dívce nebylo dopřáno se z popularity dlouho těšit. Hřbitovní duch se začal půlnoc co půlnoc dívce zjevovat a naléhal, aby mu jeho čepici navrátila přesně na tom místě, kde mu byla odcizena.

Dívka se nakonec po poradě s knězem vydala o půlnoci na hřbitov, svěcenou křídou udělala kruh a počkala na zjevení, aby mu čepici vrátila. Když se duch dostavil a natáhl ruku po čepici, dívka v neopatrnosti vykročila z posvěceného kruhu a to se jí stalo osudným. Ráno ji Jihlavané našli polomrtvou ležet u zdi kostela svatého Ducha a i když ji vzkřísili, odvážná dívka ještě do půlnoci téhož dne zemřela.

Zda je tato pověst pravdivá nevíme. Je však jisté, že na tomto dnes již neexistujícím jihlavském hřbitově Svatého Ducha ve Smetanových sadech bylo během tříset let jeho provozu pohřbeno neuvěřitelných 200 tisíc mrtvých. Jen v době likvidace tohoto hřbitova po roce 1887 bylo v dnešních Smetanových sadech napočítáno 2.993 hrobů.

Protože nové předpisy nedovolovaly umístění hřbitovů v městské zástavbě, byl v roce 1869 zřízen nový hřbitov na Panenském předměstí při silnici k Pelhřimovu. Tento dnešní největší jihlavský hřbitov, Ústřední, byl založen na pozemku zakoupeném 26. února 1869 a k jeho vysvěcení došlo 26. září téhož roku.

V letech 1892 byla na tomto novém hřbitově zahájena stavba výstavné novogotické hřbitovní kaple Nanebevstoupení Páně v maorském slohu podle návrhu architekta Richarda Völkela.

K vybavení této monumentální hřbitovní kaple přispěla široká jihlavská veřejnost. Ze sbírek byly pořízeny svícny, zlacený kalich, věčné světlo, lavice, lustr i další předměty.

A tak v roce 1894 mohla být stavba nové hřbitovní kaple Nanebevstoupení Páně slavnostně dokončena. Současně bylo rozhodnuto, že o správu kostela se bude do budoucna starat zvláštní výbor a že duchovní správu zde budou provádět řádoví kněží z jihlavského kláštera Minoritů. Za velké účasti Jihlavanů tento nový hřbitovní kostel vysvětil konsistorní rada P. Jan Nepomuk Králík dne 28. října roku 1894…

Na našem homeopatickém eshopu: