Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

Proč vyhynuli Rožmberkové? Stalo se tak vinou magické evokace Edwarda Kellyho a Johna Dee?

Zřejmě každý náš krajan zná alespoň zběžně Bílou paní na Jindřichově Hradci, na Telči či na Roštejně. Paní Perchtu z Rožmberka.

Málokdo ale asi ví, že tato již za života dobrotivá šlechtična skrývá dodnes v jednom svém podivném obrazu tajemství, které prý stálo za zánikem slavného rodu Rožmberků.

Obraz paní Perchty, na němž je zachycena v magickém kruhu s tajemným nápisem a s hůlkou v ruce.

Paní Perchta se narodila asi roku 1424 na krumlovském zámku jako dcera mocného Oldřicha z Rožmberka, nejvyššího purkrabí v českém království.

V listopadu roku 1449 byla proti své vůli provdána za Jana z Lichtenštejna, který – jak praví kroniky – byl kromě hrubých mravů také oddán pití. Perchta však, přes vynucený život se surovým manželem, byla dobrou a štědrou paní svým poddaným. V Jindřichově Hradci i v Telči zavedla kromě jiného i zvyk podávání sladké kaše chudým obyvatelům panství.

Proto paní Perchtu již za jejího života lidé ctili jako světici, což jí zůstalo i po její smrti 2. května roku 1476. Od té doby se tu a tam zjevuje na všech zámcích, jež patřily k jejímu panství, a vždy zde dobrotivě pomáhá potřebným.

Obraz paní Perchty vzhůru nohama prý ukazuje na její zásvětní život. Dobře je totiž vpravo nahoře vidět postava jejího ducha s obličejem přikrytým plátnem.

Paní Perchta se totiž za svého života podle mnohých zdrojů zabývala magií a jak známo, lidé, hermetickým naukám oddaní, často nemohou po smrti odejít jen tak lehce na věčnost. Jsou namísto toho odsouzeni po dlouhá staletí zůstávat ještě napůl v tomto pozemském světě.

To potkalo zřejmě i paní Perchtu, která se ještě za života nechala namalovat jak stojí v magickém kruhu, kolem něhož je tajemnými znaky, snad prý písmem Enochovým, zaznamenán dodnes nerozluštěný vzkaz. Zda jde o zaklínadlo, záhrobní poslelství, či o ztracenou formuli legendárního kamene mudrců, to dodnes nikdo s jistotou neví.

Mnoho generací badatelů i hermetiků se pokouší dodnes nápis rozluštit a prý se to doposud podařilo pouze dvěma – magistrům okultních, astrologických a hermetických věd Edwardu Kelly a Johnu Dee.

Tyto dva učence si totiž v 80. letech 16. století pozval na svůj zámek Vilém z Rožmberka snad právě proto, aby se pokusili nápis na obraze rozluštit. Vilém se tak toužil dostat k tajnému rožmberskému pokladu, o němž, jak si myslel, měl nápis hovořit. Pravdou ale je, že také pozváním obou věhlasných magistrů alchymie, kteří v ten čas zrovna byli vypovězeni od pražského dvora, chtěl Vilém rozladit císaře Rudolfa.

Oba mágové se na Rožmberku chutě pustili do díla a po několika týdnech se jim prý skutečně podařilo nápisu přijít na kloub. Zjistili, že správným přečtením formule na obraze je údajně možno vyvolat duše mnohých zemřelých a za jejich pomoci se dostat k světské slávě a bohatství.

Edward Kelly a John Dee vyvolávají při magické evokaci ze záhrobí ducha zesnulé…

A tak jedné předem pečlivě vybrané vhodné noci, kdy Luna stála na obloze přímo v úplňku a spolu Sluncem a ostatními planetami přitom utvořila magický šestiúhelník, takzvaný hexagon,oba alchymisté přistoupili k evokaci mrtvé paní Perchty.

Odříkali jednotlivá slova rozluštěného nápisu na obraze a postupně při jejich vyslovování se začala tvořit kolem nich mlha. Ta po vyslovování dalších znaků stále houstla, až utvořila bílou postavu, z níž se začaly posléze zhmotňovat rysy vznešené ženy.

Jenže ze záhrobí vyvolaná paní Perchta se netvářila vůbec dobrotivě!

Zamračeně na oba učence pohlédla a ukázala jim namísto vytouženého pokladu jen kusy rozlomeného rožmberského erbu. A současně vyřkla kletbu, že za toto drzé narušení jejího posmrtného klidu Rožmberkové vyhynou po meči a oba troufalí alchymisté, kteří ji ze zásvětí lehkovážně vyvolali, na své nerozumné jednání doplatí rovněž.

A tak se také stalo.

Ani pan Vilém, ani jeho bratr Petr Vok, se mužského potomka nikdy nedočkali, čímž tento slavný rod skutečně definitivně vymřel. A dobře nedopadli ani oba hermetici:

John Dee byl obviněn z čarodějnictví a byl nucen uprchnout do své rodné Anglie, kde upadl do chudoby a poslední léta svého života dožil jako žebrák. Edward Kelly, po počátečním velkém úspěchu na dvoře císaře Rudolfa, skrze vraždu v souboji nakonec upadl v císařovu nemilost a posledních šest let svého života strávil jako císařův vězeň na Křivoklátě a Hněvíně. Zde přišel při dvou pokusech o útěk postupně o obě nohy a nakonec svůj život sám, jako již zcela chromý, ukončil vypitím jedu.

Tajemství rozluštěného nápisu na obraze paní Perchty si tak oba mágové vzali s sebou do hrobu a až dodnes již nikdo tajemné písmo nerozluštil. Zda a kdy se o to někdo úspěšně pokusil? To nevíme.

Ale rozhodně by asi nikomu i to sebesprávnější odříkání magické formule z obrazu, jež kdysi takto hrůzně zavinilo vyhynutí starého jihočeského rodu, štěstí nepřineslo. Proto se o to raději ani nikdo nepokoušejme…

Leo P. Švančara, 25. června 2021

Na našem homeopatickém eshopu: