Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

24. září 1860 – první jihlavský rabín.

První Židé přišli do královského města Jihlavy již v polovině 14. století. Pod záminkou podpory husitů však byli v roce 1426 z města vyhnáni a do Jihlavy se pak mohli oficiálně navrátit až po více jak čtyřech stovkách let.

Dr. Joachim Jacob Unger (1826-1912), historicky první jihlavský rabín.

Židé v Jihlavě mohli začít opět podnikat a trvale se usazovat až po roce 1848. Velký příliv souvěrců si vyžádal nejen stavbu nové synagogy v dnešní Benešově ulici, ale také vlastního rabína.

Tím se stal Dr. Joachim Jakob Unger (1826-1912), rodák z Maďarska, jenž se od mládí věnoval studiu hebrejštiny. Unger na několika školách studoval Talmud a rabínem se stal v Lipníku. Na universitě v Berlíně se seznámil s rabínem Michaelem Sachsem a s profesorem Lazarem a v roce 1858 byl v Jakob Unger v Halle promován doktorem filosofie.

O dva roky později pak přišel do Jihlavy, aby zde zůstal celých 52 let, až do své smrti v roce 1912.

A právě tento vzdělaný muž – doktor Joachim Jakob Unger – byl jmenován do funkce historicky prvního jihlavského rabína dne 24. září roku 1860.

Na našem homeopatickém eshopu: