Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

29. květen 1298 – proboštství svatého Benedikta v Měříně.

Měřín (foto farní úřad)

Měřín u Velkého Meziříčí byl založen koncem 13. století. Vzniklo zde proboštství řádu svatého Benedikta, které bylo podřízeno třebíčskému klášteru. V Měříně byl v té době postaven klášter s kostelem svatého Jana Křtitele v románském slohu.

A právě tento klášter, v němž žilo šest bratří s proboštem, rychle kolonisoval okolí. Do správy měřínského probošta tak nakonec patřilo jednadvacet obcí, včetně zhořské a netínské farnosti.

Za vlády Karla IV. byla v Měříně založena klášterní škola a v roce 1402 byl Měřín povýšen na městečko. Za tažení Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad v roce 1468 byl měřínský klášter zpustošen a později zcela zanikl. Měřín tak postupně přešel do majetku Pernštejnů a Chroustenských a po Bílé Hoře městečko zakoupil rod Collaltů z Brtnice.

Za třicetileté války Měřín téměř zanikl, když ze sedmi set obyvatel městečka přežilo vlny morů a bídy pouhých dvěstě farníků. I tak však Měřín dál zůstával městečkem s právem soudním a hrdelním.

A právě dnes si připomínáme výročí od první dochované písemné zmínky o této obci. Král Václav II. totiž v Měříně pro čest a slávu Jana Křtitele založil proboštství svatého Benedikta ve čtvrtek 29. května roku 1298.

Na našem homeopatickém eshopu: