Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

11. červen 1619 – záhadný zázrak tří povětroňů, tří liter a tří křížů na nebeské báni.

Calendarium perpetuum oeconomicum a zpráva o odraneckých meteorech z roku 1619.

V tresoru starých tisků v knihovně národního musea v Praze je dodnes uložen vzácný tisk z počátku 17. století. Je jím soudobá reportáž Šebestiána Želechovského z Želechova o výjimečné události ve vsi Odranec u Nového Města na Moravě.

V této obci v červnu roku 1619 zničeho nic náhle z nebe spadly tři balvany. Podle dobových popisů prý dokonce při jejich pádu byly na nebi vidět tři písmena a tři kříže.

Dejme ale raději slovo přímo Šebestiánu Želechovskému, jenž ve spisku Calendarium perpetuum oeconomicum v roce 1619 píše:

„Předně, ukázalo se neveliké mračno jako stůl a nebo mlejnské kolo, a v tom od některých ostřejšího zraku vidino divné přemýtání, a jako vespolek se potýkání. Jiným zdálo se viděti nejprve jako ňáká vrata, a v nich veliký erb, s literami psanými, kdoby uměl čísti, a to spatřil, byl by mohl přečísti, to zmizelo, a zase se zdálo krvavé kolo, a z toho kola vyšili tři krvaví kříži, sebou se jakoby šermoval potýkali, až zmizeli…“

Jeden z těchto meteoritů se zřítil přímo do vsi, druhý spadl za humny a třetí byl později objeven nedaleko Odrance v lese. Tyto velké meteority byly dobyty ze země a odevzdány tehdejšímu majiteli panství Vilému Dubskému z Třebomyslic, pánu na Novém Městě a v Dačicích.

I když se tyto meteory v pozdějších staletích postupně všechny ztratily, do dnešních dnů jejich pád připomíná mnoho dobových zpráv. Zmíněný Šebestián z Želechova navíc složil o pádu balvanů na ves Odranec i kramářskou píseň, která měla 49 slok.

Tato dávná událost v Odranci se ve dvacátém století stala dokonce i námětem českého filmu „Kam zmizel kurýr“. Děj tohoto snímku však filmaři namísto k Novému městu na Moravě umístili k Novému Městu nad Metují.

A právě dnes uplyne od tohoto pádu velkých meteoritů, dodnes nerozluštěné záhadné události, 401 let.

Tři velké balvany, doprovázené hořícími písmeny a třemi kříži na obloze, spadly z ničeho nic z nebe do vesnice Odranec v úterý 11. června roku 1619.

Na našem homeopatickém eshopu: