Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

26. květen 1954 – jihlavský dirigent, muzikolog, sbormistr.

PhDr. Pavel Jirák s pěveckým sdružením Campanula.

Muzikant a sbormistr, který dokázal zcela setřít rozdíl mezi amaterským a profesionálním sborovým zpěvem. Doktor Pavel Jirák.

Narodil se v roce 1954 v Jihlavě a už od svých středoškolských studií působil zejména za varhanami v jihlavských chrámech. Hrál také v Komorním orchestru Horáckého symfonického orchestru a v orchestru Horáckého divadla.

Pavel Jirák už v polovině 70. let zahájil spolupráci s jihlavským chrámovým sborem profesora Bohdana Sroky. S tímto tělesem se oběma sbormistrům během tuhé normalisace podařilo neuvěřitelně kvalitně nastudovat a provést desítky děl z oblasti sakrální hudby. Pavel mezitím vystudoval na Filosofické fakultě v Brně historii a hudební vědu, nicméně pro své neskrývané křesťanské přesvědčení nesměl až do roku 1989 svoji profesi vykonávat. Komunistický režim jej šikanoval tak, že se nesměl k hudebnímu oboru oficiálně ani přiblížit.

V roce 1990 se ujal řízení jihlavského sboru Campanula, který postupně rozšířil až na současných 70 členů.

Po roce 1989 zastával po nějaký čas i funkci ředitele jihlavského Musea Vysočiny a věnoval se dle všech svých schopností hudbě. Do dnešních dnů doktor Jirák řídil více jak 400 koncertů Campanuly a jeho profesionální umělecké vedení přivedlo sbor k mnohým oceněním i v mezinárodním měřítku.

A právě dnes vzpomínáme narozenin tohoto výjimečného jihlavského muzikata, muzikologa a dirigenta.

PhDr. Pavel Jirák se totiž narodil v Jihlavě 26. května roku 1954.

Na našem homeopatickém eshopu: