Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

1. červen 1868 – zákon Františka Josefa I. povolující železniční spojení Brodu, Jihlavy, Třebíče i Znojma s Vídní a Prahou.

Zákon Jeho Veličenstva Františka Josefa I. o umožnění stavby Severozápadní dráhy z Vídně přes Znojmo, Okříšky, Jihlavu, Německý Brod a Čáslav z 1. června 1868.

Již v roce 1839 obchodníci a průmyslníci na Jihlavsku začali podnikat první kroky k vybudování železniční dráhy z Jihlavy do Vídně a Prahy. Toho roku byl v Jihlavě založen železniční spolek pro výstavbu této tratě. A již o tři roky později pak stavitel Alois Negrelli předložil sedm kvalitních a velmi detailně navržených variant tras železniční dráhy mezi Jihlavou, Vídní a Prahou.

Ani jedna z nich se však nedočkala realisace a tak jihlavští mohli celé další čtvrtstoletí o železniční spojení se světem jen bezmocně a marně usilovat.

V roce 1866 však císař František Josef I. vydal přelomový manifest o podpoře podnikání při stavbě železnic, což rozvázalo ruce architektům a podnikatelům v železničním stavitelství.

A tak hned v roce 1867 bylo založeno konsorcium pro stavbu a provozování Severozápadní dráhy, spojující mezi sebou Vídeň, Znojmo, Jihlavu, Německý Brod a Kolín. Členy konsorcia byli například kníže Thurn-Taxis, hrabě Salm-Reifferseidt, Bedřich Schwarz či Louis Haber.

Jhlavské Hlavní nádraží (od roku 1888 Iglau Nordwestbahnhof – Jihlava Severozápadní nádraží). Foto čilého provozu z poloviny 70. let XX. století.

Celá plánovaná trať vycházela z Vídně Severozápadního nádraží a poblíž Šatova měla překročit moravskou hranici. Od Znojma pak ve stálém stoupání byla trasována do centra Vysočiny, přičemž v nejvyšším bodě celé dráhy – u Starče poblíž Třebíče – se koleje měly vyhoupnout do nadmořské výšky 528 metrů. Dráha poté měla směřovat od Okříšek údolím řeky Jihlavy k bývalé českomoravské zemské hranici v Jihlavě, odkud koleje měly klesat k Německému Brodu a pak do čáslavské roviny. A také přesně tak byla Severozpápadní dráha roku 1871 nakonec dokončena a dána do provozu.

Jedna z dnes již zaniklých pobočných tratí Severozápadní dráhy na Jihlavsku z Dobronína do Polné. Fotografie nádraží v Polné ze 70. let XX. století.

A právě dnes si připomínáme výročí důležité chvíle, jenž po skoro třech desítkách roků úsilí definitivně rozhodla o propojení centrální části Vysočiny se světem. Zákon o stavbě Severozápadní dráhy (Österreichische Nordwestbahn – ÖNWB) byl totiž císařem Františkem Josefem I. vydán ve Vídni v pondělí 1. června roku 1868.

Na našem homeopatickém eshopu: