Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

31. květen 1882 – svérázný básník a překladatel, abiturient jihlavského gymnasia Bohuslav Reynek.

Bohuslav Reynek: Autor magic-exlibris.webgarden.cz

Rodák z Petrkova u Havlíčkova Brodu, který se narodil v roce 1882 jako jediný syn petrkovského statkáře.

Vystudoval v Jihlavě gymnasium a nastoupil na pražskou techniku. Studií však zakrátko zanechal a vrátil se zpět na otcův statek. Zde se Bohuslav Reynek začal věnovat poesii a výtvarným uměním a rovněž i překládal.

Začal spolupracovat se staroříšským Josefem Florianem a publikoval v řadě časopisů, zejména katolických. Reynkovy věci vycházely například v Arše, Akordu či v Hostu.

Bohuslav Reynek žil střídavě v Petrkově a ve Francii, kterou navštěvoval pravidelně od roku 1912. Zde se seznámil s řadou básníků a v roce 1926 se ve Francii i oženil s básnířkou Suzanne Renaud.

Manželé Reynkovi se usadili v Petrkově, ovšem po únoru 1948 již nesměli za hranice vycestovat. Bohuslav Reynek musel pracovat jako pomocný dělník, avšak grafice se věnoval až do své smrti.

A právě dnes si připomínáme narozeniny tohoto svérázného umělce. Básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek se narodil v Petrkově u Havlíčkova Brodu 31. května roku 1882.

Na našem homeopatickém eshopu: