Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

8. červen 1721 – jak na farní zahradě v Havlíčkově Brodě zázračně vykvetl trojitý tulipán.

Chrám Nejsvětější Trojice v Havlíčkově Brodě postavený děkanem Seidlem na základě zázraku s tulipánem. (foto Eva Krpálková)

O slavnosti Nejsvětější Trojice v roce 1721 došlo na faře děkanství v Německém Brodě k prazvláštní události.

Na děkanské zahradě tehdy přes noc vyrostl tulipán, který měl tři květy na jednom stonku. Německobroský děkan Jan Křtitel Seidl, který tento zajímavý přírodopisný úkaz objevil právě ráno na svátek Nejsvětější Trojice, v podivném tulipánu viděl znamení. Trojtulipán a právě na svátek Nejsvětější Trojice!

A tak děkan pojal úmysl na paměť tohoto zázraku postavit v Německém Brodě kostel zasvěcený právě svaté Trojici – Otci i Synu i Duchu svatému. Kostel byl skutečně postaven a zvláštní shodou okolností se stal po Vysokých Studnicích u Jihlavy a Křemešníku u Pelhřimova třetím významným chrámem v kraji zasvěceném Nejsvětější Trojici. S kostely Nejsvětější Trojice na Křemešníku a ve Vysokých Studnicích u Jihlavy tvoří tento Havlíčkobrodský kostel trojúhelník tří staveb, z nichž lze podle lidových podání vidět z jednoho na druhý.

A právě dnes uplyne 299 let od zázraku s trojitým tulipánem, díky němuž byl tento kostel v Německém Brodě postaven. Trojkvětý tulipán vykvetl na brodské děkanské zahradě právě 8. června roku 1721.

Na našem homeopatickém eshopu: