Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

Ne vždy jsou jarní deště požehnáním, aneb o strašném hladomoru 1771 v Měříně.

Chrám sv. Jana Křtitele v Měříně.

Současné studené a mokré jaro roku 2020 sice mnozí (pod vytrvalou mnohaletou masáží médií o údajném oteplování a suchu) vítají, ale jak čteme v historických archivech, takovéto jarní počasí skoro nikdy nikomu nic dobrého nepřineslo.

Jak například ve farní kronice v Měříně zapsal roku 1771 děkan Zálejský, následkem prudkého úderu zimy v březnu roku 1771, kdy z teplého počasí udeřily vánice, hromadně hynula zvěř i ptactvo a když prý pak sníh na počátku dubna rychle roztál, vrátily se na několik dnů holomrazy. Měsíc máj pak propršel, stejně tak převážná část června. A žel Bohu ani červenec toho roku nebyl o moc lepší…

A proto dle zápisků pana děkana v důsledku toho o žních roku 1771 sklidili hospodáři v Měříně jen luštinec a stoklas a plíseň prý byla jedinou všudypřítomnou úrodou.

V důsledku deštivého a studeného jara sklidili rolníci v Měříně jen luštinec, plísně a stoklas…

Zásoby obilí z dřívějších let, pro změnu suchých, příliš k disposici nebyly a tak se tento rok stal časem bídy, hladu i nemocí, jakých prý nebylo v kronikách zaznamenáno od třicetileté války. Měřínský pan děkan doslova píše, že „vlasy na hlavě vstávaly tomu, kdo to zažil“.

Lidé prý tak v chladném a mokrém létě roku 1771 padali hladem a umírali přímo v neustávajících lijácích na práci na poli při lopotném sklízení ubohých zbytků své shnilé úrody.

Pohřbů v důsledku deštivého a studeného hladomoru bylo tehdy na Měřínsku tolik, že měřínským kněžím museli jezdit denně vypomáhat i kněží z kláštera Minoritů z nedaleké Jihlavy. To aby místní zesnulí nezůstali bez křesťanského pohřbu.

A celou tuto apokalypsu způsobilo na Měřínsku studené a deštivé jaro onoho nešťastného roku 1771…

Na našem homeopatickém eshopu: