Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

13. červen 1942 – Zakladatel Sokola a musejního spolku, třešťský radní Rudolf Krebs.

Narodil se v Třešti v roce 1875 v hostinci U Slunce. Vyučil se řezníkem a po výhodném sňatku si koupil hostinec v nádražní ulici. Z toho časem vybudoval prosperující a známý hotel.

Rudolf Krebs se brzy stal organisátorem kulturního a sportovního života v Třešti. Založil Sokol a byl zvolen prvním předsedou musejního spolku ve městě. Byl zvolen do městské rady a zasadil se o opravu kostela svaté Kateřiny.

V roce 1933 zachránil při požáru život třešťskému továrníku Münchovi, kterého s nasazením vlastního života vytáhl ze studny. Darem pak od vděčného továrníka dostal pozemek na stavbu svého nového domu.

V roce 1942 však Rudolfa Krebse kdosi udal, že u sebe doma přechovává sokolské a protiněmecké písemnosti. Na základě tohoto udání byl v roce 1942 gestapem zatčen a během výslechů utýrán k smrti.

A právě dnes uplynulo 72 let od mučednické smrti tohoto významného třešťského rodáka. Radní a hotelier Rudolf Krebs umírá po výslechu na jihlavském gestapu na chirurgickém oddělení nemocnice v Jihlavě 13. června roku 1942.

Na našem homeopatickém eshopu: