Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

14. červen 1970 – den, kdy se páter Řezníček namísto ke svatému Antonínu odebral na věčnost.

Hrob patera Metoděje Františka Řezníčka na jihlavském Ústředním hřbitově.

Jihlavský rodák, provinciál českých františkánů, politický vězeň. Pater Metoděj Řezníček.

Narodil se v Jihlavě 12. července roku 1902 a v roce 1922 vstoupil do řádu františkánů.

Kněžské svěcení přijal v roce 1926 a pak působil postupně jako magistr noviců, prefekt koleje v Kroměříži či kvardián u Panny Marie Sněžné v Praze.

V roce 1950 po likvidaci českých klášterů komunistickým režimem byl internován v Želivě a po propuštění v roce 1952 mu bylo milostivě povoleno být výpomocným kaplanem v jeho rodišti, v Jihlavě. V roce 1956 byl tajně dopisem z Říma jmenován provinčním vikářem českých františkánů.

Jenže v roce 1961, kdy již jinak nastalo v Československu jisté uvolnění poměrů, byl obžalován z podvratné činnosti proti režimu a v rámci zinscenovaného procesu „Řezníček a spol.“ odsouzen k šesti letům vězení. Propuštěn byl z valdického vězení až v roce 1965.

Útočiště pak nalezl na svatojakubské faře v Jihlavě, kde od státních orgánů dostal podmíněný souhlas, aby mohl vypomáhat v opuštěných farnostech Jihlavska. Současně vypomáhal v jihlavské farnosti sv. Jakuba se zpovídáním a kněžím při jejich dovolených či nemoci.

A v červnu 1970 byl P. Metoděj pozván na tehdy zakázanou pouť k lesní kapli svatého Antonína nad Rounkem u Jihlavy. Bývalý provinciál františkánského řádu měl v lese u kaple sloužit poutní mši.

Pater Řezníček však na tuto ilegální pouť už nedojel.

Na městském nádraží v Jihlavě jej na lavičce, krátce před příjezdem vlaku na Rantířov, zastihl těžký infarkt, kterému následně podlehl.

Pohřeb pátera Řezníčka se tehdy změnil v tichou demonstraci, které se zúčastnilo na 120 kněží a tisíce věřících. Pohřební obřady k nelibosti komunistických úřadů vedl sám brněnský biskup doktor Karel Skoupý.

„Všimni si, že sem nakomandovali snad všechny estébáky z jihomoravského kraje“, špitl mi v průvodu na jihlavském Ústředním hřbitově tehdy táta: „Poznáš je na těchto akcích vždy snadno: Ti tajní se totiž křižují buď naprosto nemožně, nebo vůbec“, dodal škodolibě tatínek, aniž v tu chvíli tušil, že za necelé dva roky se zde totéž bude opakovat i na jeho vlastním pohřbu…

A právě dnes uplyne rovné půlstoletí let ode chvíle, kdy se páter Řezníček cestou na pouť ke svatému Antonínu odebral na pouť věčnou. Provinciál františkánů P. Metoděj František Řezníček umírá v neděli 14. června roku 1970.

Na našem homeopatickém eshopu: