Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

16. červen 1926 – jihlavská Pančava a Jubilejní lesík.

Pančava v první polovině XX. století.

V údolí říčky Jihlávky u silnice z Jihlavy do Brtnice leží jihlavská čtvrť Pančava. Od středověku je zde v provozu hostinec Zum Mondschein, česky U měsíčního svitu. Tato středověká hospoda byla v pozdějších dobách pojmenovaná hostincem U Slunce, dnes nese název Pančava.

Název je dle historika Karla Křesadla odvozen od pančování vína vodou, k němuž prý v místním hostinci od dávných dob docházelo.
Podle Vlastivědy moravské Aloise Josefa Pátka zde v roce 1901 ve dvou statcích a mlýně žilo 21 obyvatel, politickou obcí přináležela osada k Handlovým Dvorům a později k Helenínu. Farou Pančava náležela do Jihlavy.

V minulosti i v oblasti Pančavy probíhala těžba stříbra. Jenže dnes po většině důlních děl v této oblasti už není ani památky. Postupně byly rumem, hlínou či kamením zcela zasypány a tak zanikl i vchod do zajímavé rozvětvené a 219 metrů dlouhé štoly sv. Antonína Paduánského. Její ústí se, jak uvádí historik Ladislav Vilímek, nacházelo při levé straně silnice na Brtnici a štola patrně ještě dosud stále vede hluboko pod zemí až pod vrch Kalkhübler – Gebirg. Neboli dnes po jihlavsku Kolíbl.

Na současném leteckém pohledu již není po číslicích z listnatých stromů vpravo od Staré plovárny ani stopy.

Sousední stráně při pravém břehu Jihlávky byly až do roku 1926 pusté a navazovaly na sady vojenské plovárny. A právě zmíněný prostor se obecní zastupitelstvo Helenína rozhodlo v roce 1926 na návrh tehdejšího helenínského starosty Koukola zalesnit.

Lesník helenínského továrníka Löwa, pan Hartl, stanovil potřebu asi dvaceti tisíc sazenic, které pak dodala školka v Horním Kosově za sníženou cenu 612 Kč. I přes počáteční nezdar a zaschnutí asi osmi tisíc kusů bylo zalesnění úspěšně v roce 1928 dokončeno a stráň byla nazvána „Jubilejní lesík“ na počest 10. výročí založení Československa. Málokdo však dnes tuší, že z listnatých stromů byly tehdy do smrkového porostu úmyslně vysázeny dva veliké letopočty 1918 – 1928. Jenže po nich, jak nám ukazují letecké fotografie, není už nyní ani památky…

A právě dnes uplyne 94 let od chvíle, kdy bylo rozhodnuto o vysazení tohoto prazváštního lesa. Jubilejní lesík s vysázenými letopočty se na Pančavě rozhodlo zřídit zastupitelstvo Helenína dne 16. června roku 1926.

Na našem homeopatickém eshopu: