Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

18. červen 1960 – poslední zápisky básnického génia.

A v této chvíli
já se zděsil
co se to stalo s člověkem
co se stalo s jeho tváří
ve které, jak jsem viděl, se neobráželo sebeméně
z dvanácté hodiny historie, jež měla nastat.
..

Jeden z největších moravských geniů, katolický básník Jan Zahradníček, takto ve skladbě Znamení moci jasnozřivě zaznamenává protrpěnou silou své básnické vise pohnutou polovinu 20. století.

Hrob Jana Zahradníčka v Uhřínově…

Když se osudem stíhaný básník po devítiletém krutém věznění v komunistických kriminálech Leopoldově a Mírově vrátil ke své rodině do Uhřínova u Velkého Meziříčí, šikana ze strany režimu neustala ani zde. Tento muž s podlomeným zdravím a již těžce nemocným srdcem byl nucen opakovaně dvakrát týdně z Uhřínova autobusy dojíždět do vzdáleného Žďáru, a to jen proto, aby se hlásil jako propuštěný „zločinec“ na okresním SNB. Navíc mu zde úředníci – jako politickému vězni – odmítali vystavit občanský průkaz.

Tyto peripetie básník zachytil v osobním deníku, stejně, jako své zděšení nad tím, co během pouhých devíti let komunisté udělali s malebnou krajinou naší Vysočiny.

I zde však krutým životem nalomený mistr dokázal prchavé kouzlo několika světlých okamžiků posledních dnů svého života osobitým způsobem zachytit:

„Seno voní, husy ve vsi přestaly křičet a naši odešli na hřbitov. Jen vlaštovky se míhají v modru a v zahrádce rehek, kominiček a jiní naši přátelé poskakují po plotě“, zapsal si Jan Zahradníček v Uhřínově do svého deníku pár měsíců před svou smrtí, v podvečer 18. června 1960…

Na našem homeopatickém eshopu: