Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

19. červen 1841 – polenský křest dcery (a českého jazyka) Boženy Němcové.

Kaplanka v Polné, v níž bydlel Josef Tapin Kuhn.
(dřevoryt Michael Florian 1911-1984, Stará říše)

Skromný hrob s dřevěným křížem. Travou zarostlý, tak odlišný od okolních velkolepých náhrobků, soch a piet, zdůrazňujících i po smrti přínos a význam zesnulého pro národní dějiny. Nejstarší dochovaný hrob na vyšehradském Slavíně – hrob někdejšího polenského kaplana Josefa Tapina Kuhna.

Málokdo ví, že tento buditel a vlastenecký kněz se v Polné u Jihlavy stal jednou z příčin pozdějšího vzestupu spisovatelky Boženy Němcové, ženy považované v Českých zemích za literáta vpravdě národního.

Božena Němcová.
(dřevoryt Michael Florian 1911-1984, Stará říše)

Němcová následovala do Polné svého manžela Josefa Němce na sklonku roku 1840. V městečku na Vysočině si poprvé v životě Božena Němcová přečetla do češtiny přeloženou knihu. V Polné se jí také – skrze kaplana Kuhna – dostaly do rukou knihy Josefa Kajetána Tyla. Jejich vlivem se postupně počala měnit její původně německá kulturní orientace.

V domě číslo 47 na náměstí v Polné se však kromě vlasteneckého citu dočkala Božena Němcová i jiné radosti. Narodila se jí zde dcera, která byla ještě téhož dne pokřtěna právě Josefem Tapinem Khunem.

Theodora Němcová přijala křest z rukou vlasteneckého kněze v Polné dne 19. června 1841.

Na našem homeopatickém eshopu: