Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

27. červen 1984 – regenschori polenských kůrů, sbormistr, skladatel a politický vězeň.

Sbormistr a hudební skladatel. Katolík, antikomunista a politický vězeň, rodák z Polné, Zdeněk Skočdopole. Narodil se v roce 1923 v rodině obuvníka a po měšťanské škole absolvoval obchodní školu v Jihlavě.

V roce 1955 byl Zdeněk Skočdopole zatčen a odsouzen za takzvané sdružování proti republice. Kromě vězení komunistická justice odsoudila Zdeňka Skočdopole k propadnutí majetku a ke ztrátě občanských práv. Po návratu ze žaláře tak mohl pracovat již jen jako pomocný dělník.

Zdeněk Skočdopole byl od mládí mimořádně hudebně nadaný. Byl žákem profesora Theodora Paříka a později udržoval styky s brněnským skladatelem Osvaldem Chlubnou. V roce 1960 se Zdeněk Skočdopole zasloužil v Polné o obnovení pěveckého sboru Čestmír, ve kterém pak 20 let působil jako sbormistr. Od roku 1965 byl také v Polné ředitelem kůru a sbormistrem chrámového sboru.

Zdeněk Skočdopole je autorem řady církevních komposic – například Královny Míru, Modlitby, či Mešní písně ke Královně srdci. Po celý život komponoval i světské skladby – například valčíky, polky tanga či trampské písně.

A tento velký muzikant, antikomunista a regenschori polenských kůrů Zdeněk Skočdopole umírá v Polné 27. června roku 1984.

Na našem homeopatickém eshopu: