Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

10. červenec 1866 – pokojná pruská okupace Větrného Jeníkova.

Počátkem července roku 1866 vstoupila do Čech pruská armáda. Postupovala za ustupující rakouskou armádou a tak se jednoho dne objevilo 3,5 tisíce pruských vojáků i ve Větrném Jeníkově. Důstojníci se ubytovali na zámku, vojáci pak u sedláků.

Místní kupci tehdy během jediného odpoledne vyprodali vše co měli a hladoví vojáci dokonce skoupili i všechen marcipán a perník. Když se Prušáci najedli, večer v jeníkovském pivovaře u sládka Eduarda Španěla zakoupili 70 věder piva a v sousední vinopalně Jana Löbíta 16 věder kořalky. Jedlo se, pilo a hodovalo po celou noc.

Jak praví kroniky, Prušáci, ačkoli byli nepřátelé, chovali se tehdy k jeníkovským lidem údajně velmi slušně. Jídlo a pití nekradli, ale poctivě platili, a po celou noc u sklenic piva a pálenky prý přátelsky diskutovali s jeníkovskými obyvateli.

A k tomuto nenásilnému vpádu tři a půl tisícové pruské armády do Větrného Jeníkova došlo právě před 154lety. Německá armáda strávila ve Větrném Jeníkově jeden jediný den, 10. červenec roku 1866.

Na našem homeopatickém eshopu: