Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

4. červen 1886 – den, kdy Třebíč získala železniční spojení se světem.

Devatenácté století je nazýváno věkem železnice. Ocelové kolejnice z některých vsí učinily během několika málo desetiletí důležitá centra, z mnohých staroslavných měst naopak bezvýznamná provinční městečka. To vždy záleželo na tom, kdy a zda vůbec železná dráha do té které lokality dorazila.

Vysočina byla spojena se světem díky Severozápadní dráze již od roku 1871. Spojení s Prahou a Vídní se tehdy náhle zkrátilo ze dnů na hodiny Havlíčkovu Brodu i Jihlavě.

Jenže na rozdíl od Třebíče, která své vlastní nádraží v té době ještě neměla. Nejbližší stanicí severozápadní dráhy byla tehdy Stařeč, která ovšem byla od centra Třebíče značně vzdálena.

Lidé, strojní zařízení, uhlí i obuvnické zboží, to vše putovalo každodenně mezi dráhou ve Starči a městem Třebíčí na formanských povozech. Tento stav trval až do poloviny roku 1886.

Tehdy, díky zprovoznění dráhy z Okříšek do Brna, se situace zcela změnila. Na počátku června 1886 totiž přijel první vlak až do středu Třebíče.

Stalo se tak právě 4. června roku 1886.

Na našem homeopatickém eshopu: