Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

6. červen 1468 – jak Třebíč zpustla tak, že v jejích sutinách vyli vlci.

Středověká Třebíč, vídeňská rytina.

Na několik let město Třebíč přestalo existovat. Zbyly jen opuštěné a ohořelé trosky města, které bylo uherským obléháním v červnu 1468 zcela vydrancováno.

Třebíč si totiž zvolil za svůj opěrný bod v bojích s Matyášem Korvínem syn krále Jiřího z Poděbrad Viktorin. Korvín v roce 1468 vyhlásil společně s papežem Pavlem II. Čechům válku, která trvala několik let a skončila až teprve po smrti Jiřího z Poděbrad v květnu roku 1471 jihlavskou korunovací Korvína českým králem.

Uhři se u Třebíče v roce 1468 objevili již 12. května a počali útočit na město ze čtyř stran. Syn krále Jiřího Viktorin sice unikl z Třebíče přes řeku do protějšího opevněného kláštera, nicméně město zůstalo vydáno Korvínovým vojskům na pospas. Až teprve lstivý únik Viktorina s celou družinou z třebíčského kláštera na svatodušní noc 6. června 1468 znamenal pro Třebíč úlevu a posléze i definitivní odchod uherských vojsk…
I tak ovšem podle kronikáře Eliáše Střelky město Třebíč následkem této episody na sedm roků zpustlo tak, že prý zarostlo trním a v jeho sutinách vlci vyli…

Na našem homeopatickém eshopu: