Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

Křemešnické poutě k Nejsvětější Trojici.

Pouť na Křemešníku v roce 1935

Dvě velká poutní místa poblíž Jihlavy bývala po staletí cílem poutí Jihlavanů. Na svátek Nejsvětější Trojice směřovali na Křemešník, kde pramení léčivá zázračná studánka, v červenci pak v zástupech na zázračnou Horu Karmel u Kostelního Vydří.

Jak uvádějí farní záznamy, v roce 1866 o hlavní křemešnické pouti bylo prý při všech mších svatých jen za jedinou neděli napočítáno neuvěřitelných 40 tisíc svatých přijímání!

Kněz sloužící starobylou tridentskou mši svatou u raritního trojhranného oltáře na Křemešníku.

Podle vzpomínek pamětníků, jak vyprávěl například pan Ladislav Vilímek, z Jihlavy poutě na Křemešník vedl rok co rok kostelník od Minoritů pan Středa. Účastníci se shromažďovali za ústředním hřbitovem v místech, kde pak léta stál tank a dnes je zde obchod Terno. Zde, na rozcestí na Pelhřimov a do Rantířova totiž stával kdysi velký poutní kříž – později komunisty zničený. A od tohoto kříže vyráželo procesí na více jak 20 kilometrů dlouhou pouť k Nejsvětější Trojici na vrchol Křemešníku…

Až v roce 1961 byl pelhřimovským církevním tajemníkem vydán zákaz poutí z Jihlavy na Křemešník (který leží již v okrese Pelhřimov) a to i přesto, že jihlavský církevní tajemník se skřípěním zubů ještě tuto pouť jihlavským poutníkům povolil. Toho roku se tak šlo, jak vzpomínají pamětníci, prý naposledy z Jihlavy veřejně. Ale jen na hranice pelhřimovského okresu. Z Nového Rychnova nahoru na Křemešník už musel každý jít sám, jako nenápadný turista…

A na závěr jednu zajímavost:

Unikátní trojhranný hlavní oltář v chrámu Nejsvětější Trojice na Křemešníku.

O zázračné studánce křemešnické jsme již psali několikrát. Ale také hlavní oltář v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku je nikde nevídanou raritou. Je totiž trojitý, má tři oltářní mensy, takže je u něho možno sloužit tři mše svaté nezávisle třemi kněžími.

A také skrze tuto podobu křemešnického hlavního oltáře zde v 19. století došlo k zajímavé kuriositě.

Tehdy o hlavní pouti, na svátek Nejsvětější Trojice, na každém z těchto tří oltářů tvořících oltář jediný sloužili mši svatou naráz tři kněží, rodní bratři. Byli to bratři Appeltauerové, rodáci z Pelhřimova. A navíc každému z nich ministrovali, jak je v tridentské bohoslužbě zvykem, dva ministranti – přičemž všichni z těchto šesti ministrantů přitom byli bratranci oněch sloužících sourozenců kněží!

Související: Zázračné studánky na Křemešníku.

Na našem homeopatickém eshopu: