Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

23. červen 1613 – badatel, spisovatel, hermetik a osobní lékař Rudolfa II.

Lékař, učenec a spisovatel. Rodák z Velkého Meziříčí Adam Huber Meziříčský, řečený z Riesenpachu. Narodil se zde 3. března roku 1545.

Získal lékařské a filosofické vzdělání a v roce 1612 byl zvolen rektorem Karlovy university. Adam Huber je autorem mnoha lékařských spisů – například Apotheky domácího lékařství či Regimentu zdraví. Zde učenec čtenářům na svoji dobu velmi moderně radil, jak si zachovat plné zdraví až do vysokého věku.

Adam Huber kromě toho vydával také i kalendáře. V jednom z nich, v roce 1589, se zmiňuje i o vysoké škole ve Velkém Meziříčí, na které podle něho vyučovali mistři Jan Ursinus a Jan Milius. V roce 1590 vydal hvězdářský kalendář, který věnoval českému království.

Ve svých kalendářích profesor Huber vyznačoval dny a období, která jsou vhodná k léčbě určitých orgánů, čímž spolu s Paraceslem položil základy k současnému léčení chorob dle aktuálního postavení planet na obloze. Což mnohdy dodnes plně využívá i naše současná generace astrologů a léčitelů.

Lékař Adam Meziříčský se zabýval i kvalitou tehdejšího českého jídelníčku a právě od něho máme dnes již téměř zapomenutý recept, jak se uchránit vedlejších účinků pokrmů z již tehdy mimořádně oblíbených hub:

„Nadýmají a zastuzují tělo, dělají mnoho nečistých lepkavých šlemů a vlhkostí. Je nebezpečno se s nimi mnoho obírati“, tvrdil totiž jeden z největších tehdejších znalců přírody herbalista Mattioli. Nicméně lékař Adam Huber Meziříčský přišel na to, jak houby připravit, aby tyto neblahé účinky na náš organismus ztratily:

„Houby, aby nebyly škodlivy, měly by se vždy jísti s křenem neb s planými hruškami“, píše Huber ve svém Regimentu zdraví.

Tento výjimečný lékař a učenec kromě toho ale také sepsal i Gramatiku českého jazyka, za niž jej pochválil sám Pavel z Jibnice a sestavil několik obsáhlých herbářů…

Císař Rudolf II. si proto mistra Adama Hubera Meziříčského vybral za svého osobního lékaře. Císaři se snažil léčit jeho paranoii a také jeho syfilitickou paralysu. Rudolf si Adama Hubera oblíbil natolik, že jej až do konce svého života měl za svého blízkého důvěrníka. A také tento učenec a lékař z Velkého Meziříčí přežil císaře jenom o jeden rok.

Adam Huber Meziříčský totiž umírá ve věku 68 let v neděli 23. června roku 1613.

Na našem homeopatickém eshopu: