Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

26. červen 1596 – koupě Štoků, Vyskytné či Smrčné.

Vyskytná u Jihlavy, chrám sv. Vavřince.

Trčkové z Lípy – starý rod českých vladyků. První zmínky o nich pocházejí z 15. století, kdy je jako držitel hradu Homole zmiňován Mikuláš Trčka. Tento Mikuláš dobře vycházel s králem Zikmundem, kterému i půjčoval peníze, a nashromáždil tak pro své potomky jeden z největších majetků v zemi.

Kolem r. 1436 je zmíněný Mikuláš mimo jiné uváděn i jako majitel panství Štoky u Jihlavy, které rod držel až do roku 1596. Trčkové v této době vlastnili kromě Štoků například i Střítež, Smrčnou, Ježenou či Rounek.

Jihlavští radní se počátkem roku 1596 rozhodli od Mikuláše Trčka z Lípy okolní vsi a městečka zakoupit. A tak královské město Jihlava kupuje městečko Štoky i s kostelem, dále Německou Vyskytnou a vsi Petrovice, Hlávkov, Jiřín, Ježenou, Dvorce, Nové Dvory, Smrčnou i Starý a Nový Rounek do svého vlastnictví.

Do majetku královského města zmíněné obce přešly za 15 tisíc kop českých grošů dne 26. června roku 1596.

Na našem homeopatickém eshopu: