Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

29. červen 1584 – jak gotický hrad v renesanční zámek proměnil jeden jediný kulový blesk.

Gotická sídla šlechty přestala v 16. století pomalu vyhovovat požadavkům na kvalitní bydlení. Mnoho šlechticů začalo proto své staré hrady přestavovat v renesančním duchu. A dosti často byly příčinou těchto rekonstrukcí živelné pohromy.

Stejně tak tomu bylo i v případě přestavby gotického hradu v Polné na zámek po roce 1584. Tehdy za bouře otevřeným oknem v horním patře vnikl do hradu kulový blesk a tehdejší sídlo pánů z Hradce zapálil.

Podle kronik prý polenský hrad hořel velmi dlouho. V bílé věži dokonce požár zuřil celé dva dny. Celková škoda na polenském hradu byla po požáru vyčíslena na šest tisíc kop míšeňských grošů.

Zachariáš z Hradce proto přistoupil k celkové rekonstrukci gotického hradu a k jeho přebudování v renesančním slohu. Při této rekonstrukci byl přebudován především starý dvoupatrový palác a obnovena byla i takzvaná Kunštátská síň. Dokončení přestaveb hradu v Polné renesančním portálem je datováno do roku 1586. Tedy pouhé dva roky po úderu kulového blesku, který způsobil, že starý gotický hrad v Polné se proměnil v zámek. To když jej dne 29. června roku 1584 zapálil…

Na našem homeopatickém eshopu: