Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

4. červenec 1739 – jak blesk zabil měřínského zvoníka zvonícího proti bouři.

Úder blesku bývá velmi častým předmětem zápisů v kronikách a letopisech. Tak například můžeme číst v první farní kronice městečka Měřína zápis o tragické bouři, která nad Měřínem zuřila v červenci roku 1739.

Tento příběh zaznamenal devátý měřínský farář a děkan Václav Antonín Nosek, magistr filosofie a bakalář theologie. Podle děkanova zápisu se začátkem července toho roku nad Měřínem strhla prudká bouře. A během ní blesk dvakrát udeřil do místního kostela, kde způsobil trhliny ve zdivu a poškodil varhany a lavice. Ale nejen to:

Ještě před touto bouří se do kostela vydal dvacetiletý zvoník František Peroutka, aby rozhoupal místní zvony. Podle starých vědomostí totiž hlas zvonů rozhání mraky, obrací na útěk běsy a démony a také většinou chrání před úderem blesků.

Jenže ne vždy!

Sotva totiž mladík vystoupil na věž a rozezvučel zvony, strhla se bouře a během ní sjel z nebe blesk přímo do kostelní věže. Na místě přitom usmrtil nešťastného mladého zvoníka, který zvonil k ochraně ostatních měřínských obyvatel.

A k tomuto neštěstí došlo na věži kostela svatého Jana Křtitele v Měříně v sobotu 4. července roku 1739.

Na našem homeopatickém eshopu: