Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

5. červenec 1875 – úder blesku do studnického kostela přímo při kázání.

Pátého července Léta Páně 1875 sloužil farář Sohn ve Vysokých Studnicích u Jihlavy, v chrámu Nejsvětější Trojice, o půl desáté dopoledne, slavnou mši svatou k poctě slovanských věrozvěstů. Jak to bývalo v moravských farnostech již tehdy zvykem, přestože oficiální jejich svátek byl papežem Lvem XIII. v římské církvi ustanoven až o pět roků později…

Chrám Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích.

A zrovna, když farář kázal o znameních na nebi i na zemi v posledních dnech lidstva, udeřil do chrámu zčistajasna blesk! Jeho slova zanikla v ohlušujícím rachotu hromu a blesk, který uhodil do věže, poté pronikl dvěma proudy skrze zeď nad kazatelnou dovnitř kostela.

Farář Sohn byl sražen dolů z kazatelny a blesk, který proletěl kazatelnou, udeřil do sakristie, kde ochromil kostelníka s kadidelnicí a dva ministranty. Blesk ovšem jakoby zázrakem nikoho nezabil, nezmrzačil a ani nezapálil kostel.

Když se lidé uklidnili, farář za zázračné ochránění vzdal díky Bohu, odsloužil ještě téhož dne po dokončení „velké“ znovu tichou děkovnou mši a ihned učinil návrh, aby byla do kostela zakoupena socha Panny Marie – Pomocnice všech křesťanů.

Na jejím podstavci byla tato událost zaznamenána a každý rok u sochy byla sloužena mše svatá. Na paměť úderu blesku do studnického chrámu, od něhož lze vidět celou Jihlavu jako na dlani, dne 5. července roku 1875.

Duha na konci bouře nad Vysokými Studnicemi.
Na našem homeopatickém eshopu: