Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

14. červenec 1936 – žulová zvonice sv. Jáchyma.

Kapličku na stříbrné hoře u Lázní Dobrá Voda u Mrákotína vybudoval v roce 1682 hrabě Jáchym Slavata. Tato kaple byla zasvěcena patronu hraběte, svatému Jáchymovi.

Současně s tím Slavata založil i lázně, které později daly jméno osadě Dobrá Voda. V roce 1852 do poutní kapličky svatého Jáchyma uhodil blesk a roztavil jeden ze dvou zvonů. Druhý, který se jako zázrakem zachoval neporušen, byl na příkaz telčského purkrabího převezen do kaple svatého Karla u Vanova.

A tak v poutní kapli nezůstal žádný zvon a poutníky musel svolávat malý zvonek na dřevěné věži v Dobré Vodě. Tato zvonička ovšem nebyla ozdobou lázeňského místa a tak bylo v roce 1936 rozhodnuto vybudování nové kamenné zvonice. Kamenické práce provedli kameníci Jeronýma Fojta, kamenického mistra a majitele lomů v Mrákotíně.

A právě dnes si připomínáme výročí postavení nové žulové zvonice v Dobré Vodě. Slavnostní svěcení tehdy vykonal telčský děkan Simeon Zapletal dne 14. července roku 1936

Na našem homeopatickém eshopu: