Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

15. červenec 1563 – vznik Nového Veselí.

První písemná zpráva o dnešním Novém Veselí na Žďársku, se nachází v zápise Zemských desek z roku 1377.

Tehdy Jan mladší z Meziříčí, který se chtěl odebrat do Itálie, daroval svůj majetek včetně Veselí svému strýci Janu z Meziříčí a jeho potomkům. V této listině je název obce Veselí uváděn ještě latinsky, jako Wessele villa.

V roce 1446 bylo vsi Veselí uděleno Janem z Lomnice dědické právo. O sto let později pak majitel Veselí Vilém z Lomnice vymohl obci povýšení na městečko. Veselí tehdy dostalo i znak, bílé křídlo v červeném poli. Tento znak, který byl podobný znaku velkého Meziříčí, Veselí užívalo do roku 1563.

V tomto roce byl městečku udělen nový samostatný znak, obecní pečeť a zejména soudní právo s odvoláním do Meziříčí, Jihlavy a k císaři. Navíc tehdy obec dostala nový název. Právě dnes připomínáme výročí, odkdy se městečko Veselí jmenuje Nové Veselí. Žádost císaři Ferdinandovi I. o změnu názvu na Nové Veselí nese datum 15. července roku 1563.

Na našem homeopatickém eshopu: