Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

17. červenec – americký psychiatr a profesor, rodák z Jihlavy.

Lékař, psychiatr a profesor lékařské fakulty v městě Memphis v americkém státě Tennessee. Rodák z Jihlavy, Jiří František Josef Mrkva – Marten.

Křtitelnice u sv. Jakuba v Jihlavě z roku 1599, v níž byla během čtyř staletí pokřtěna většina nás, rodilých Jihlavanů. Včetně profesora Jiřího Mrkvy, který zde přijal křest 1. června 1914.
(Kresba pochází z roku 1890 od Karla Rittera von Siegla.)

Narodil se 16. května roku 1914 a po maturitě začal studovat medicinu na universitě v Brně. Promoval však na Karlově universitě v Praze a po roce 1945 získal odbornou specialisaci v neurologii a psychiatrii. Stal se vzápětí odborným asistentem na neurologické klinice profesora Hennera na Lékařské fakultě Karlovy university v Praze.

Po únorovém komunistickém puči však doktor Mrkva, přes doporučení prof. Hennera, nebyl připuštěn k habilitaci a proto se rozhodl emigrovat do Spojených států.

Zde ve velmi krátké době svůj lékařský titul nostrifikoval a začal pracovat v Chicagu jako praktický lékař již pod změněným jménem Marten. Současně dál studoval a navíc vykonával i praxi na Meningerově psychiatrické klinice. Později si otevřel vlastní psychiatrickou ordinaci a nakonec se stal dokonce profesorem na Lékařské fakultě v Memphis v Tennessee.

Zápis v matrice u svatého Jakuba v Jihlavě o narození a křtu Jiřího Františka Josefa Mrkvy z 1. června roku 1914. (Originál zápisu zde v brněnském zemském archivu)

Jiří Mrkva za svůj život napsal mnoho vědeckých prací a až do své smrti se věnoval zejména dětské psychiatrii.

A právě dnes uplyne 30 let od úmrtí tohoto lékaře a psychiatra. Rodák z Jihlavy, profesor Jiří Mrkva – Marten, zemřel právě 17. července roku 1990.

Na našem homeopatickém eshopu: