Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Rubrika Kalendaria

13. červen 1942 – Zakladatel Sokola a musejního spolku, třešťský radní Rudolf Krebs.

Narodil se v Třešti v roce 1875 v hostinci U Slunce. Vyučil se řezníkem a po výhodném sňatku si koupil hostinec v nádražní ulici. Z toho časem vybudoval prosperující a známý hotel. Rudolf Krebs se brzy stal organisátorem kulturního a sportovního života v Třešti. Založil Sokol a byl zvolen prvním předsedou musejního spolku ve městě. […]

12. červen 1941 – Kohnerovi, jediná doložená židovská rodina v Hybrálci.

Před zdí hřbitova v Hybrálci u Jihlavy byl kdysi náhrobek hybráleckého Žida a obchodníka, Jakoba Kohnera… Tento kupec měl kdysi v Hybrálci obchod a když zemřel, byl pohřben před hřbitovní zdí. Jako Žid totiž nemohl být na katolický hřbitůvek – který byl v Hybrálci založen roku 1871 – pohřben.

11. červen 1619 – záhadný zázrak tří povětroňů, tří liter a tří křížů na nebeské báni.

Tři velké balvany, doprovázené záhadnými hořícími písmeny a třemi kříži na obloze, spadly z ničeho nic z nebe do vesnice Odranec u Nového Města na Moravě 11. června roku 1619. „…zdálo se viděti nejprve jako vrata, a v nich veliký erb, s literami psanými, kdoby uměl čísti, a to spatřil, byl by mohl přečísti, to zmizelo, a zase se zdálo krvavé kolo, a z toho kola vyšili tři krvaví křížové, sebou se jakoby šermoval potýkali, až zmizeli…“

11. červen 1950 – udavačské hlášení o soudruzích nesoucích nebesa v průvodu o Božím Těle.

Dodnes v archivech čteme udání místních informátorů, kteří průvody na venkově Vysočiny bedlivě sledovali. Tak se například dozvídáme, že v Olšanech nesli nesli v průvodu o Božím Těle nebesa dokonce zdejší předsedové MNV a KSČ, popřípadě, že v Třešti bylo v průvodu mnoho soudruhů s celými rodinami.

10. červen 1821 – závěje sněhu a mrazy na Jihlavsku a Polensku.

Historické záznamy nám dokazují, že není vyloučeno, aby na Vysočině padal sníh i v současném ročním období. Tak například podle kroniky přibyslavské nečekaně napadlo mnoho sněhu i přesně před 199 lety. Závěje sněhu tehdy pokryly celé Jihlavsko, Přibylasvsko i Polensko, a to spolu s ostrými mrazy, ve svatodušní neděli 10. června roku 1821.

9. červen 1700 – za krádež jehněte s ovcí veřejné hlavy stětí.

Ovčák Bloudek na Hod Boží Svatodušní měl ve Velkém Meziříčí ukrást ovci s jehnětem a tento čin mu byl brtnickými radními ihned vzápětí dokázán. Brtničtí se ovšem pro jistotu obrátili o právní pomoc do Jihlavy a teprve na základě poučení jihlavského magistrátu byl nešťastný ovčák odsouzen ke ztrátě hrdla.

8. červen 1721 – jak na farní zahradě v Havlíčkově Brodě zázračně vykvetl trojitý tulipán.

O slavnosti Nejsvětější Trojice v roce 1721 došlo na faře děkanství v Německém Brodě k prazvláštní události.

8. červen 1924 – jihlavský očistec Bedřicha Smetany.

Jsou jakási podivná pravidla, která – nám neznámým způsobem – fungují po celé věky s železnou pravidelností. Jedním z nich je i axiom, podle něhož se mnozí pozdější geniové zpravidla objevují v řadách těch zdánlivě nejhorších žáků a studentů.

7. červen 1921 – rodák z Kamenice u Jihlavy, politický vězeň a převor kláštera v Nové Říši.

Premonstrát, kněz a politický vězeň. Rodák z Kamenice u Jihlavy, převor novoříšského kláštera Metoděj Vladimír Vitula. Pocházel z hudebně založené rodiny, v níž se stal knězem i jeho starší bratr Bohuslav (1919 – 1990), jenž byl mimo jiné v letech 1960-1979 děkanem u sv. Jakuba v Jihlavě. Vladimírův nejmladší bratr Jiří Vitula (1925-2012) se stal […]

6. červen 1468 – jak Třebíč zpustla tak, že v jejích sutinách vyli vlci.

Na několik let město Třebíč přestalo existovat. Zbyly jen opuštěné a ohořelé trosky města, které bylo uherským obléháním v červnu 1468 zcela vydrancováno.

5. červen 1436 – zahájení jihlavského „basilejského“ sněmu.

Přijímání Těla a Krve Kristovy tak, jako u nejstarších východních církví, tedy pod způsobou chleba i vína, bylo po mnoha dlouhých staletích poměrně zásadní výsadou, které se dostalo v rámci římské církve v 15. století římskokatolické církvi české. Tato výjimka z římského způsobu přijímání této svátosti vstoupila v platnost pro území Království Českého a Markrabství […]

4. červen 1886 – den, kdy Třebíč získala železniční spojení se světem.

Devatenácté století je nazýváno věkem železnice. Ocelové kolejnice z některých vsí učinily během několika málo desetiletí důležitá centra, z mnohých staroslavných měst naopak bezvýznamná provinční městečka. To vždy záleželo na tom, kdy a zda vůbec železná dráha do té které lokality dorazila.

3. červen 1993 – narozeniny rozhledny Pípalky na Křemešníku.

Na poutní hoře Křemešník, v nadmořské výšce 765 metrů, stála první vyhlídková věž již od první poloviny 20. století. Původně se jednalo o pouhou 25 metrů vysokou měřičskou věž, kterou později převzalo do správy město Pelhřimov. To ji teprve upravilo na veřejně přístupnou rozhlednu.

2. červen 1867 – zmařený lidský život skrze pytláckou vášeň.

U Vlachovic se nachází místo zvané Šmídova houština. Tato část nese své jméno od roku 1867, kdy byl v těchto místech ve věku 48 let zastřelen pytlák jménem Josef Šmída…

1. červen 1868 – zákon Františka Josefa I. povolující železniční spojení Brodu, Jihlavy, Třebíče i Znojma s Vídní a Prahou.

Již v roce 1839 obchodníci a průmyslníci na Jihlavsku začali podnikat první kroky k vybudování železniční dráhy z Jihlavy do Vídně a Prahy. Toho roku byl v Jihlavě založen železniční spolek pro výstavbu této tratě. A již o tři roky později pak stavitel Alois Negrelli předložil sedm kvalitních a velmi detailně navržených variant tras železniční […]

31. květen 1882 – svérázný básník a překladatel, abiturient jihlavského gymnasia Bohuslav Reynek.

Rodák z Petrkova u Havlíčkova Brodu, který se narodil v roce 1882 jako jediný syn petrkovského statkáře. Vystudoval v Jihlavě gymnasium a nastoupil na pražskou techniku. Studií však zakrátko zanechal a vrátil se zpět na otcův statek. Zde se Bohuslav Reynek začal věnovat poesii a výtvarným uměním a rovněž i překládal. Začal spolupracovat se staroříšským […]

31. květen 1257 – vysvěcení dominanty Jihlavy, chrámu sv. Jakuba.

Stará Jihlava se původně rozkládala okolo brodu přes řeku Jihlavu pod Jánským kopcem. Kostel svatého Jana Křtitele na Jánském kopci byl také prvním farním kostelem v Jihlavě, a to až do roku 1257. Po nálezu stříbra v Jihlavě si mohutný příliv havířů a důlních podnikatelů vynutil stavbu nového města. To bylo velkoryse založeno na kopci […]

30. květen 1770 – hudební hrabě, strůjce vynikající náměšťské muzikantské pověsti.

V zámku v Náměšti nad Oslavou se pěstovala hudba již od dob Karla staršího ze Žerotína od konce 16. století. Soustavná koncertní činnost se však v Náměšti začala rozvíjet až za vlády rodu Haugwitzů koncem 18. století. Z majitelů zámku v této oblasti vynikal zejména Jindřich Vilém Haugwitz, který byl sám aktivním hudebníkem.

29. květen 1298 – proboštství svatého Benedikta v Měříně.

Měřín u Velkého Meziříčí byl založen koncem 13. století. Vzniklo zde proboštství řádu svatého Benedikta, které bylo podřízeno třebíčskému klášteru. V Měříně byl v té době postaven klášter s kostelem svatého Jana Křtitele v románském slohu. A právě tento klášter, v němž žilo šest bratří s proboštem, rychle kolonisoval okolí. Do správy měřínského probošta tak […]

28. květen 1471 – královská korunovace u svatého Jakuba v Jihlavě.

Když v březnu roku 1471 zemřel král Jiří z Poděbrad, vlády se ujala královna Johanna. To však nemělo dlouhého trvání. Sněm v Kutné Hoře totiž v květnu téhož roku zvolil českým králem Vladislava Jagellonského, teprve patnáctiletého syna polského krále Kazimíra. Panská jednota ovšem tuto volbu odmítla a za českého krále považovala nadále uherského krále Matyáše […]

27. květen 1888 – Moravská Božena Němcová z Velkého Meziříčí.

Spisovatelka, která bývá často nazývaná moravskou Boženou Němcovou. Rodačka z Velkého Meziříčí, Františka Stránecká, vlastním jménem Všetečková. Narodila se v roce 1839 ve Velkém Meziříčí na Zámeckých schodech v domku číslo 5. Prvním jejím vychovatelem byl osvícený moudrý kněz, kaplan P. Jan Havlíček, který ji spolu s ostatními jejími sourozenci vyučoval – přičemž zkoušky z […]

26. květen 1954 – jihlavský dirigent, muzikolog, sbormistr.

Muzikant a sbormistr, který dokázal zcela setřít rozdíl mezi amaterským a profesionálním sborovým zpěvem. Doktor Pavel Jirák. Narodil se v roce 1954 v Jihlavě a už od svých středoškolských studií působil zejména za varhanami v jihlavských chrámech. Hrál také v Komorním orchestru Horáckého symfonického orchestru a v orchestru Horáckého divadla. Pavel Jirák už v polovině […]